ЗА МЕН И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МИ КЪМ ВАС

психолог и психотерапевт

Свободата е личен избор

Петър Трифонов Петров (46г.) – магистър – психолог-консултант. Член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия (БАКПП). Психологично-консултативна практика в гр. Варна; психолог и психотерапевт в Терапевтична общност за лечение на зависимости „Феникс”.

КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Когнитивно-поведенческа психотерапия;
 • Аналитична терапия (схема-фокусирани и имидж техники);
 • Арт-терапия;

ВЕРОЯТНИ ЗАЯВКИ ЗА РАБОТА:

 • Психологично консултиране при деца (на не по-малко от 10 годишна възраст) и възрастни.
 • Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и такива в общуването.
 • Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
 • Личностово израстване (колкото и високопарно да звучи, психотерапевтичната работа си е работа с личността на човек)
 • Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния – социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
 • Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия, хазартна и компютърна зависимост.
 • Депресия и Ниска самооценка.
 • Личностови разстройства.
 • Психосоматични проблеми (тази подтема би могла да компенсира в голяма степен почти всички останали - във всички случаи, когато не е открит реален медицински проблем).

Като психотерапевт се позовавам на интегративни терапевтични подходи включващи основно психоаналитични и когнитивно-поведенчески техники при работа с психологичните и психични проблеми на хората, с които работя. Проблемното функциониране през пубертета и юношеството се повлиява изключително благоприятно през арт-терапевтични (през метафората на изображението) и когнитивни техники. Еклектичния подход (аналитичен и когнитивно-поведенчески в случая) дава шанс на клиента/пациента да се докосне до най-дълбинните си страхове – да преживее, но контролирано, тяхното повторение в терапията, и в крайна сметка, да излезе от нея с чувство за непотвърждаване на първоначалните си очаквания свързани с тези страхове – т.е. да ги надживее.

Работя индивидуално и групово. Етичните стандарти, моите и тези на професията като цяло, ми дават правото на избор да не работя с всички психични и екзистенциални проблеми на хората, а само с тези, за които имам нужната квалификация и лична опитност. През годините научих и друго. Психотерапевт не тъждество на Господ. Вече съм убеден, че не мога да помогна на всички хора потърсили помощта ми. Все по-често ми се случва да препращам различни случаи към мои колеги. Стандартите за етична практика налагат съвместната ми работа с психиатър. Работя с утвърдени имена в психиатричната помощ в град Варна, покриващи професионалните критерии за работа с деца и възрастни.

Кога се нуждаем от психологическа и психотерапевтична помощ

КОГА е необходима психотерапия и кога консултиране по проблем:
– Когато това, което наричате проблем (може да е психично разстройство или трудна житейска ситуация) в някаква степен започва да пречи на нормалното функциониране в личния ви живот, в социалното и професионалното ви пространство;
– Когато това, което наричате проблем започне да се проявява в телесна симптоматика, за която няма потвърждаваща клинична картина диагностицирана в конкретно заболяване. Този феномен се нарича психосоматика и успешно се повлиява от психотерапия. Психосоматика, защото най-често под различните телесни симптоми, които са на повърхността на нашите преживявания, стои един дисфункционален начин на мислене, който опосредства едни по-глобални очаквания за нас самите, другите и света, които са нефункционални в аспекта на личностовата удовлетвореност;
– Когато това, което наричате проблем намери израз в емоционално и поведенческо несъответствие на реалността, в която нормата е хората да се чувстват добре и да нямат невротични преживявания във връзка със своите нужди (потребности).

 • Може да е непреодолимо чувство, което, като че се заражда от нищото;
 • може да е натраплива (обсесивна) мисъл, която от известно време не ви дава мира и вече ви е вкарала в по-голямата тема на очакването, че ще сте неуспешни или необичани;
 • може да е телесен симптом, от който да си вадите крайно катастрофални заключения;
 • може да е, защото не може да си обясните крайно дисфункционалното си поведение в ежедневни ситуации.

Ако трябва да бъда пределно лаконичен, бих обобщил следното: Тогава, когато нещата, които правиш, мислиш, чувстваш и усещаш с тялото си, започнат да пречат на нормалното ти функциониране като социално същество и личност, по-добрия сценарий е да си дадеш шанс за добър изход. Когнитивно-поведенческата терапия е добре структурирана, както по отношение на техниките, които ползва, така и по отношение на нейната продължителност във времето. Т.е., не става дума за един безкраен процес във времето, а за едни договорни отношения между клиента и терапевта в защитената среда на строга конфиденциалност и доверие. Времето е ценен ресурс, а в този аспект продължителността на терапията зависи и от вашата персонална отдаденост на каузата „Моето психично здраве е мой приоритет” – не на съпруга ми/жена ми, моята майка или близките ми. Т.е., ако мотивацията ви за лечение не е ваша вътрешна потребност, съвместната ни работа ще е безсмислена в контекста на отговорността. Вашето психично здраве е ваша персонална отговорност, не моя, не на който и да е. Ако си мислите, че терапията може да ви послужи като оправдание за стоене в болните си поведения, благодаря, аз отговорност за чужда вина няма да нося.
Когнитивно-поведенческата терапия е тук и сега – и ние учим клиентите си по един много-конкретен начин, докато аналитичните доктрини се интересуват от там и тогава – в отговор на въпроса – Как се е случило интернализирането в главите ни на изискванията и очакванията на родителите и "учителите ни", на значимите други за нас? Как са се зародили нашите страхове (схеми) и как сме се научили да се пазим от тях през различните стилове за справяне със страха  (копинг-стратегии)?

 

Петър Петров, психолог и психотерапевт