Моята мисия

Моята мисия

Петър Петров, психотерапевт Варна

 

За да се обърнете към мен, явно нещо в живота ви се е пречупило безвъзвратно – без вашето знание и без вашата съзнателност. Досега, като че всичко е било наред и, в следващия момент, въпреки усилията, които винаги сте полагали, нещата някак не са се случвали по един удоволствен и удовлетворяващ за вас начин. Удовлетворение, което би ви дарило с тъй желаното от доста време спокойствие (отпускане). До този момент вие сте имали едни очаквания за себе си, света и другите, които от известно време, вече преживявате тягостно или тревожно. Там вътре, в негативната емоция, все по-осезателно усещате как тези очаквания пречат на нормалното ви личностово функциониране в социалната реалност. Установявате, че все по-рядко сте удоволетворени от нещата, които правите. Започвате постепенно да свиквате с мисълта, че този път няма да можете да се справите сами. Моята мисия е да се опитаме да променим това заедно – Вие и аз; да разберете, че всъщност, вашият проблем е продукт на вашата мисъл; да се научите да поемате отговорност за собствения си живот. Моята мисия е да ви науча да сте в контакт със себе си – това е достижимо, особено когато комуникацията между нас ще протича в динамика на риторика и експерименти от когнитивно-поведенческата психотерапия – една от малкото психотерапевтични практики основана на доказателства. Моята мисия е моят професионален ангажимент към вас, който би бил изпразнен от съдържание без вашето усилие и вътрешна мотивация, чрез които да се опитаме да достигнем  заедно до „здравото” във всеки от вас. Здравото в нас, след което се очаква да сме по-често в радостите и удовлетворенията от себе си. От вас се иска пределно малко: да приемете, че заслужавате да сте в щастието — в онази спокойна ниша в душата си, откъдето ще можете без проблем да моделирате живота си, защото ще сте в досег със себе си и ще имате ресурса да се задвижвате към другите хора, да се отстоявате пред тях и да им поставяте ясни граници, което до сега беше непосилно за вас. Моята мисия е да ви преведа през болката от повторното й преживяване безтравмено. Неизбежно e. Моята мисия е да ви науча на нови опитности, през които ще ви е по-лесно да приемате случващото се с вас, около вас и бъдещето.

Моята мисия е, заедно с вас, да подсигурим границите на психичното поле на вашата здрава и зряла личност, в една социална среда, която е твърде агресивна по отношение адаптирането ни към нея. Замисляли ли сте се, дали заслужавате щастието си? Защото, моят отговор е безапелативен – ДА!

 

Петър Петров, психолог Варна, психотерапевт Варна