Моята мисия

Моята мисия

Петър Петров, психолог в град Варна

Петър Петров - психолог в град Варна: моята мисия е да ви върна удоволствието от живота

Петър Петров, психолог в град Варна

Името ми е Петър Петров – психолог в град Варна. За да се обърнете към мен, явно нещо в живота ви се е пречупило безвъзвратно – без вашето знание и без вашата съзнателност. Досега, като че всичко е било наред и, в следващия момент, въпреки усилията, които винаги сте полагали, нещата някак не са се случвали по един удоволствен и удовлетворяващ за вас начин. Удовлетворение, което би ви довело до тъй желаното от доста време спокойствие (отпускане).

До този момент вие сте имали едни очаквания за себе си, света и другите, които от известно време, вече преживявате тягостно или тревожно. Там вътре, в негативната емоция, все по-осезаемо усещате как тези очаквания (вярвания) пречат на нормалното ви личностово функциониране в реалността.

 

Установявате, че все по-рядко сте удоволетворени от нещата, които правите. И правите едни и същи неща, както винаги досега, но поведението ви вече не води до желания резултат. А това ви кара да страдате. Започвате постепенно да свиквате с мисълта, че този път няма да можете да се справите сами. 

Моята мисия е да се опитаме да променим това заедно – Вие и аз – казвам се Петър Петров и съм психолог в град Варна:

  • да разберете, всъщност, че вашият проблем е продукт на специфичния ви начин на мислене – ще ви науча как да реструктурирате тази порочна специфика на мисленето ви до адаптивните му потенциали;
  • ще се опитам да ви науча как да поемете отговорността за собствения си живот. 

Моята мисия е да се опитам да ви науча да сте все по-често в контакт със себе си – т.е., как да се свързвате с потребностите си по един автономен и асертивен начин. Това е достижимо, особено когато комуникацията между нас ще протича в динамика на риторика и поведенчески експерименти от арсенала на различни терапевтични методики, чиито опит, обаче, задължително е стъпил върху доказателствена база. 

Казвам се Петър Петров и съм психолог в град Варна. Моята мисия е моят професионален ангажимент към вас, който би бил изпразнен от съдържание без вашето усилие и вътрешна мотивация, чрез които да се опитаме да достигнем заедно до „здравото” във всеки от вас. Здравото в нас се гарантира от здравето в нас – да разбираме неговото психо-телесно измерение, след което се очаква да сме по-често в радостите и удовлетвореността от себе си. 

От вас се иска пределно малко:

  • да приемете, че заслужавате да сте в щастието — в онази спокойна ниша в душата си, откъдето ще можете без проблем да моделирате живота си;
  • да приемете да моделирате живота си – защото само така ще сте в досег със себе си;
  • да приемете, че имате ресурса да се научте да се задвижвате към другите хора, да им давате и получавате доверието им, да се отстоявате пред тях, да поставяте ясни граници пред себе си и другите.., нещо, което до сега е било непосилно за вас. 

Моята мисия е да ви преведа през болката от повторното й преживяване по един безтравмен начин. Неизбежно e. Моята мисия е да ви науча на нови опитности, през които ще ви е по-лесно да приемате случващото се с вас, около вас и бъдещето. 

Моята мисия е, заедно с вас, да подсигурим границите на психичното поле на вашата здрава и зряла личност, в една социална среда, която е твърде агресивна по отношение адаптирането ни към нея. Замисляли ли сте се, дали заслужавате щастието си? Защото, моят отговор е безапелативен – ДА! 

Петър Петров, психолог и психотерапевт в град Варна